×
TangTang.vn
Hỗ trợ | 0968.887.887

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WWW.TANGTANG.VN

1. Nguyên tắc và quy định chung

  1.1. Website www.TANGTANG  (sau đây gọi là "TANGTANG") là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến thiết lập bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TMĐT 5T QUỐC TẾ, một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107160246 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/12/2015 (sau đây gọi là "5T").

 • 1.2. TANGTANG là sàn giao dịch thương mại điện tử và website bán hàng  trực tuyến dành cho các cá nhân, thương nhân (i) có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên TANGTANG ; và (ii) đã ký hợp đồng với TANGTANG để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên TANGTANG (sau đây gọi chung là "Thương Nhân").
 • 1.3. Khách hàng tham gia giao dịch trên TANGTANG là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên TANGTANG ; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là "Khách Hàng").
 • 1.4 Đại lý tham gia bán hàng trên TANGTANG là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có khả năng tham gia kinh doanh để thực hiện giao dịch bán  Sản Phẩm trên TANGTANG ; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và đã ký HỢP ĐỒNG LÀM ĐẠI LÝ  với 5T (sau đây gọi là "ĐẠI LÝ").
 • 1.5. Sản phẩm giao dịch trên TANGTANG bao gồm hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ (sau đây gọi chung là "Sản Phẩm").
 • 1.6. Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên TANGTANG phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Thương Nhân và Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Thương Nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên TANGTANG .
 • 1.7. TANGTANG sẽ ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của TANGTANG ; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của TANGTANG cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”). Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch tại TANGTANG , tùy theo quyết định của 5T.
 • 1.8. Bằng việc tham gia giao dịch trên TANGTANG , Thương Nhân/Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.TANGTANG  (sau đây gọi là "Quy Chế") đang có hiệu lực vào thời điểm Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch.

2. Quy trình giao dịch

 • 2.1. Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng.
  • Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:
   • - Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu do đại lý (Người bán hàng) giới thiệu hoặc tự vào trang web  xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng")
   • - Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh Toán” tại Mục Phương thức thanh toán để tiến hành thanh toán  Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên TANGTANG .
   • - Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên TANGTANG .
   • - Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên TANGTANG .
   • - Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Giao Hàng trên TANGTANG .
   • - Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên TANGTANG .
 • 2.2. Quy trình giao dịch dành cho Thương Nhân.
 • Quy trình giao dịch của Thương Nhân tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Thương Nhân đó và 5T (sau đây gọi là "Hợp Đồng") và các quy chế/quy định áp dụng cho Thương Nhân được đăng tải trên Trung tâm bán hàng/Trung tâm dịch vụ (merchant center), theo đó:

Thương Nhân thực hiện theo các bước sau đây:

 • - Thương Nhân ký Hợp Đồng với  5T;
 • - Thương Nhân cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm để đăng tải trên TANGTANG theo quy định tại Hợp Đồng và Quy Chế này (Thương nhân tự đăng tải thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm và chịu trách nhiệm về việc niêm yết giá bán cho khách hàng)
 • - 5T sẽ bán Sản Phẩm cho Khách Hàng, khi Sản Phẩm được bán cho Khách Hàng  thì Thương nhân giao hàng  và thu tiền của khách theo thông tin đơn hàng bên 5T chuyển qua và sẽ thanh toán tiền Hoa hồng cho 5T theo thỏa thuận tại Hợp Đồng; và
 • - Thương Nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm, chất lượng Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên TANGTANG .

3. Đảm bảo an toàn giao dịch

5T đã xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch cho Khách Hàng theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán. .

4. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên TANGTANG sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng.

5. Quản lý thông tin xấu

 • 5.1. Khách Hàng, Đại lý và Thương Nhân không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại của 5T trên TANGTANG vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của 5T và đối tác của 5T; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Khách Hàng/Thương Nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • 5.2. Thương Nhân không được đăng trên TANGTANG bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 • 5.3. Khách Hàng, Đại lý và Thương Nhân không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của TANGTANG và/hoặc Thương Nhân và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.
 • 5.4. 5T có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên TANGTANG bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, 5T có quyền chấm dứt Hợp Đồng nếu Thương Nhân vi phạm.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN TANGTANG

Hệ thống kỹ thuật của TANGTANG sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, 5T không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên TANGTANG , trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của 5T.

7.Quyền và trách nhiệm của 5T

 • 7.1 Quyền của 5T
  • (i) Yêu cầu Thương Nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng;
  • (ii) Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên TANGTANG ;
  • (iii) Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên TANGTANG (sau đây gọi là “Tài Khoản TANGTANG ”) bất cứ thời điểm nào nếu 5T nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho TANGTANG và/hoặc Thương Nhân khác trên TANGTANG mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, 5T sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.
  • (iv) Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên TANGTANG theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với TANGTANG bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của TANGTANG là của 5T. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của TANGTANG phải được sự đồng ý trước bẳng văn bản của 5T.
  •  
 • 7.2 Trách nhiệm của 5T
 • (i) Đăng ký TANGTANG với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • (ii) Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Thương Nhân, Đại lý,  và Khách Hàng khi giao dịch trên TANGTANG ;
 • (iii) Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán (ĐẠI LÝ) trên TANGTANG được thực hiện chính xác, đầy đủ;
 • (iv) Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người cung cấp sản phẩm trên TANGTANG cung cấp các thông tin theo quy định tại Mục 9.2 của Quy Chế này;
 • (v) Ngăn chặn và loại bỏ khỏi TANGTANG những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh;
 • (vi) Loại bỏ khỏi TANGTANG những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;
 • (vii) Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Thương Nhân, Đại lý, Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
 • (viii) Hỗ trợ Khách Hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Thương Nhân sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng theo quy định trên TANGTANG ;
 • (ix) Trong mọi trường hợp, 5T không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng/Thương Nhân phát sinh trong quá trình giao dịch trên TANGTANG , trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của 5T.

Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi cố ý của 5T, trách nhiệm của 5T đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách Hàng mua trên TANGTANG .

8. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

 • 8.1. Quyền của Khách Hàng
  • (i) Được đăng ký miễn phí Tài Khoản TANGTANG với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên TANGTANG ;
  • (ii) Được tự do mua Sản Phẩm trên TANGTANG theo quy định của Quy Chế này;
  • (iii) Có quyền khiếu nại Thương Nhân đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên TANGTANG ;
  • (iv) Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng;
  • (v) Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.
  •  
 • 8.2. Trách nhiệm của Khách Hàng
 • (i) Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho 5T về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình;
 • (ii) Khi thực hiện giao dịch trên TANGTANG , Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho TANGTANG là chính xác, cập nhật và đầy đủ;
 • (iii) Khi mở Tài Khoản TANGTANG , Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản TANGTANG . Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản TANGTANG của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản TANGTANG của Khách Hàng;
 • (iv) Bồi thường cho những thiệt hại mà 5T và/hoặc Thương Nhân phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;
 • (v) Thông báo ngay với 5T theo hotline cung cấp tại Điều 10.4 của Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên TANGTANG ;
 • (vi) Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch;
 • (vii) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

9. Quyền và trách nhiệm của Đại lý bán hàng

 • 9.1. Quyền của Đại lý
  • (i) Được trở thành Đại lý bán hàng sau khi trở thành khách hàng của TANGTANG (Mua tối thiểu 1 đơn hàng). Đăng ký miễn phí Tài Khoản TANGTANG với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành bán hàng  trên TANGTANG;
  • (ii) Được đăng  bán các Sản Phẩm trên TANGTANG theo quy định của Quy Chế này và Hợp Đồng;
  • (iii) Được hưởng các chế độ Hoa hồng bán hàng và hoa hồng phát triển hệ thống theo hợp đồng ký kết với 5T
  • (iv)  Được tham gia các khóa đào tạo về bán hàng hoặc sản phẩm do 5T tổ chức.
  • (v) Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.
 • 9.2. Trách nhiệm của Thương Nhân
 • (i) Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như (i) tên và địa chỉ trụ sở của Đại lý hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; (ii) số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương Nhân hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; (iii) số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác cho Đại lý;
 • (ii) Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên TANGTANG cho khách hàng
 • (iii) Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, chương trình khuyến mãi dịch vụ cung cấp trên TANGTANG cho khách hàng
 • (iv) Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;
 • (v) Tuân thủ quy định của pháp luật về các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên TANGTANG ;
 • (vi) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật; Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập Doanh Nghiệp (Nếu Doanh nghiệp là Đại lý bán hàng)
 • (vii) Phối hợp với 5T Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua sản phẩm của khách hàng trên mã đại lý theo quy định tại hợp đồng ký với 5T và quy định của TANGTANG ;
 • (viii) Đảm bảo tuân thủ quy định của hợp đồng đã ký giữa Đại lý và 5T;
 • (ix) Bồi thường cho những thiệt hại mà 5T và/hoặc Khách Hàng phải chịu do Đại lý vi phạm quy định của TANGTANG và/hoặc hợp đồng ký với 5T.
 •  

10.Quyền và trách nhiệm của thương nhân

 • 10.1. Quyền của Thương Nhân
  • (i) Được giới thiệu, quảng bá về Thương Nhân và Sản Phẩm của Thương Nhân trên TANGTANG theo quy định của Quy Chế này;
  • (ii) Được đăng  bán Sản Phẩm trên TANGTANG theo quy định của Quy Chế này và Hợp Đồng;
  • (iii) Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.
 • 10.2. Trách nhiệm của Thương Nhân
 • (i) Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như (i) tên và địa chỉ trụ sở của Thương Nhân hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; (ii) số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương Nhân hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; (iii) số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác cho Thương Nhân;
 • (ii) Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên TANGTANG ;
 • (iii) Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên TANGTANG ;
 • (iv) Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;
 • (v) Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên TANGTANG ;
 • (vi) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật;
 • (vii) Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua sản phẩm của Thương Nhân trên TANGTANG theo quy định tại hợp đồng ký với 5T và quy định của TANGTANG ;
 • (viii) Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên TANGTANG ;
 • (ix) Đảm bảo tuân thủ quy định của hợp đồng đã ký giữa Thương Nhân và 5T;
 • (x) Có trách nhiệm đảm bảo Thương Nhân và/hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý, của Thương Nhân không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà 5T hoặc Thương Nhân đang thực hiện để mua lại hàng hóa/phiếu sử dụng dịch vụ (Voucher hoặc GCN) mà Thương Nhân đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên TANGTANG . Trường hợp 5T phát hiện Thương Nhân vi phạm quy định này, 5T có quyền:
  • - Yêu cầu Thương Nhân chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc
  • - Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc
  • - Khấu trừ mọi chi phí mà 5T đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Thương Nhân theo các hợp đồng đã ký kết giữa Thương Nhân và 5T;
 • (xi) Bồi thường cho những thiệt hại mà 5T và/hoặc Khách Hàng phải chịu do Thương Nhân vi phạm quy định của TANGTANG và/hoặc hợp đồng ký với 5T.

11. Điều khoản áp dụng và cam kết

 • 10.1. Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên TANGTANG . 5T có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên TANGTANG . Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên TANGTANG .

Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.

 • 10.2. 5T, Thương Nhân, Đại lý và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.
 • 10.3. Địa chỉ liên lạc chính thức của 5T là:
  • Tại thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ: Tầng 8 Số 185 Giảng Võ, Hà Nội,
  • Điện thoại: +84 986326832
  • Email: Tangtangvn@gmail.com

10.4. Hotline liên lạc 24/7 khi Khách Hàng có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên TANGTANG là: 0986.32.68.32.